KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STEDENBOUWKUNDIG PLAN CORPUS DEN HOORN
DIVERSE ARCHITECTEN, 1986-1990, Doctor W. Dreessstraat e.o., Groningen
Stedenbouwkundig plan Corpus den Hoorn / Urban Design Corpus den Hoorn ( Diverse architecten )
© 1991 Paul Groenendijk

ARCHITECT(ENBUREAU):
Diverse architecten

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP:
Mecanoo
Roelf Steenhuis
Geurst & Schulze
Karelse Van der Meer

ARCHITECT(ENBUREAU):
Mecanoo
Pi de Bruijn

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Stadsvilla's Hoornse Meer

Voor deze uitbreidingswijk aan het Paterswoldse Meer is door Roelf Steenhuis een stedenbouwkundig plan gemaakt op basis van een globaal plan van de gemeente. Deelplannen zijn uitgewerkt door verschillende architecten, onder wie Steenhuis, wiens plan is uitgegroeid tot een icoon van architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit in de volkshuisvesting. Zijn werk is geïnspireerd op de modernistische woningbouw van J.J.P. Oud, Mart Stam en BrunoTaut, maar is door de zorgvuldige ondogmatische uitwerking en de afstemming van woning en woonomgeving niet rigide of monotoon. Het complex heeft een eenvoudige stedenbouwkundige structuur met rechthoekige halfopen bouwblokken, oost-west georiënteerd, verlevendigd door enkele ruimtelijke accenten: een viertal stadsvilla's van Pi de Bruijn aan het meer, een pleintje en een wandelroute. Met eenvoudige middelen als lessenaardaken en een wisselende bebouwingshoogte zijn aantrekkelijke straatprofielen ontstaan. Ook het door Karelse & Van der Meer en Geurst & Schulze ontwikkelde deelplan is architectonisch en stedenbouwkundig schatplichtig aan de moderne traditie.