KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
UITWATERINGSSLUIZEN DEN OEVER
D. ROOSENBURG, BUREAU ZUIDERZEEWERKEN, -1933, Afsluitdijk, Den Oever
Uitwateringssluizen Den Oever / Discharge Sluices Den Oever ( D. Roosenburg, Bureau Zuiderzeewerken )
© 2006 Jan Derwig
Aan de Noord-Hollandse kant van de Afsluitdijk bevinden zich vijftien uitwateringssluizen, bestaande uit betonnen machinetorens met daartussen stalen sluisschotten, over een totale breedte van 180 meter. Aan de Friese zijde, op vier kilometer van de kust liggen tien sluizen met een totale breedte van 120 meter. Bij eb worden de sluizen geopend om het water van het IJsselmeer op de zee te spuien. Hier bevindt zich ook het standbeeld van ir. Lely van Mari Andriessen (1953).