KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
INTERIEUR SPAARBANK LIMBURG
J.M.J. COENEN, 1984-1986, Spoorstraat 38, Venlo
Interieur Spaarbank Limburg / Bank Interior ( J.M.J. Coenen )
© 1992 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jo Coenen

OORSPRONKELIJK ONTWERP:
Henri Seelen

GEBOUWTYPE:
Winkels

STAAT:
H.H. Seelen (oorspr. ontw. 1903)

Een door een glaskap overdekte, ellipsvormige ruimte vormt het hart van deze verbouwing van een negentiende-eeuws classicistisch pand tot bankfiliaal. Een vide vanuit de kelder, waar de kluis is ondergebracht, zorgt voor een scheiding tussen de publiekshal en de kantoren aan de achterzijde. Zowel de plattegrond als de doorsnede is opgezet volgens de klassieke driedeling. Door de ruimtevorm en door de kolommen en de borstwering van de vide te voorzien van biezen van geglazuurde baksteen vormt deze, overigens in staal en wit stucwerk uitgevoerde ruimte, een geslaagde synthese tussen classicisme en modernisme.