KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
1E, 2E, 5E, 7E GEMEENTELIJKE WONINGBOUW
W.M. DUDOK, 1916-1923, Bosdrift/Diependaalselaan/Hilvertsweg, Hilversum
1e, 2e, 5e, 7e Gemeentelijke Woningbouw / Municipal Housing ( W.M. Dudok )
© 2006 Jan Derwig
Als gemeentearchitect ontwerpt Dudok vele arbeiderswijken. De woningen hebben eenvoudige plattegronden en zijn gegroepeerd in blokken van twee tot zes woningen. Door variatie in bouwhoogtes en verspringende rooilijnen ontstaat een afwisselend beeld. Een stedenbouwkundig geheel ontstaat door de toepassing van hofjes, poortgebouwen en plantsoenen, gecombineerd met één monumentaal gebouw (badhuis, bibliotheek, school). Het landelijk karakter wordt versterkt door het ontbreken van doorgaande wegen.