KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
JOODSCHE INVALIDE
J.F. STAAL, -1935, Weesperplein 1, Amsterdam
Joodsche Invalide / Joodsche Invalide ( J.F. Staal )
© 1996 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Frits Staal

OORSPRONKELIJK ONTWERP:
Harry Elte Phzn.

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen

STAAT:
H. Elte Phzn. (oorspr. ontw. 1915)

Het ontwerp behelst de verbouwing en uitbreiding van een bestaand gebouw met op dat moment 300 patiënten. De nieuwbouw wordt gedomineerd door een transparant hoekelement met verblijfszalen waardoor optimaal uitzicht wordt geboden aan de veelal aan huis gebonden patiënten in de slaap- en ziekenzalen aan de Nieuwe Achtergracht. Dit bouwdeel is bekroond met een terugliggende opbouw, de bestuurskamer, met een voor de jaren dertig karakteristiek halfrond dak. Aan het Weesperplein bevonden zich naast de hoofdingang de synagoge en de feestzaal. Het gebouw is thans in gebruik als kantoorgebouw.