KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WOONGEBOUW IJ-PLEIN
DE KAT & PEEK, 1982-1984, Het Dok, Buitendraaierij, Buitenzagerij, Bankwerkerij, Amsterdam
Woongebouw IJ-plein / Housing Block IJ-plein ( De Kat & Peek )
© 1987 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
De Kat & Peek

PROJECTARCHITECT:
Kees de Kat

ARCHITECT(ENBUREAU):
Kees de Kat
Dick Peek

GEBOUWTYPE:
Woningbouw


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Stedenbouwkundig plan IJ-Plein

De zes laagbouwstroken bevatten vijfkamermaisonnettes in de onderbouw en, door een galerij ontsloten, tweekamerwoningen op de derde laag. De stroken worden aan de zijde van het driehoekige plein onderling gekoppeld door een transparante balk met galerijflats. De door het stedenbouwkundig plan gedicteerde hoekverdraaiing wordt op de koppen van de laagbouwblokken in atelierwoningen verwerkt.