KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW HOLENDRECHTSTRAAT
M. STAAL-KROPHOLLER, 1921-1922, Holendrechtstraat 1-47, Amsterdam
Woningbouw Holendrechtstraat  / Housing Holendrechtstraat  ( M. Staal-Kropholler )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Margaret Staal-Kropholler

RESTAURATEUR:
Marloes van Haaren

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

STAAT:
M. van Haaren (rest. 1996)


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Stedenbouwkundig plan Amsterdam-Zuid

De architecte heeft alleen de gevel van dit woningblok van een particuliere bouwer in Amsterdam-Zuid ontworpen. De vrij gladde en strakke gevel vertoont op de hoeken en telkens in de as van de straten loodrecht op het blok, de voor de Amsterdamse School karakteristieke welvingen en plastische accenten. In deze golvingen bevinden zich balkons en entrees, soms geaccentueerd door een bakstenen ornament. De enigszins terugliggende bovenverdiepingen zijn soms omlijst door verticaal geplaatste dakpannen.