KAART - -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
GEZELLENTEHUIS VOOR JONGE VROUWEN
A.U. INGWERSEN, 1930-1931, Alberdingk Thijmlaan 18, Eindhoven