KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
SYNAGOGE ENSCHEDE
K.P.C. DE BAZEL, 1918-1929, Prinsestraat 14, Enschede
Synagoge Enschede / Synagogue Enschede ( K.P.C. de Bazel )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Karel de Bazel

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
Cornelis van der Linde
Anton Smits

BEELDEND KUNSTENAAR:
Lambert Lourijsen

RESTAURATEUR:
De Boer Witte Van der Heijden

GEBOUWTYPE:
Religieuze gebouwen

STAAT:
restauratie 1998-2003

Deze synagoge, die is gebouwd met financiële steun van textielfabrikant S.N. Menko, is het laatste gerealiseerde werk van De Bazel. Zijn schetsontwerp uit 1919 werd na zijn dood door de architecten A.P. Smits en C. van de Linde uitgevoerd en uitgebreid met onder meer een joodse school en woningen voor de onderwijzer en de rabbijn. De sobere, geometrisch gedecoreerde baksteenvolumes zijn voorzien van koperen koepeldaken. De hoge gebedsruimte in het centrum heeft een vierkante plattegrond, maar wordt afgedekt met een hoge, twaalfhoekige koepel. de twaalf zijden representeren de twaalf stammen van Israël. De Bazel, zelf katholiek, heeft zich voor dit ontwerp verdiept in de joodse eredienst en baseerde zijn ontwerp tevens op oriëntaalse architectuur.