KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
LIJNBAANFLATS
H.A. MAASKANT; H.A. MAASKANT, A. KRIJGSMAN; H.D. BAKKER, 1954-1956, Kruiskade; Joost Banckertsplaats; Jan Evertsenplaats, Rotterdam
Lijnbaanflats / Lijnbaanflats ( H.A. Maaskant; H.A. Maaskant, A. Krijgsman; H.D. Bakker )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Hugh Maaskant
Arie Krijgsman
Herman Bakker

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen

STAAT:
A. Krijgsman (uitbr. Van Oldenbarneveltplaats, 1968-1969)


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Winkelcentrum De Lijnbaan

In tegenstelling tot de traditionele Nederlandse winkelstraat zijn woningen en kantoorruimtes bij de Lijnbaan niet boven de winkels geplaatst maar in aparte gebouwen erachter. De winkels worden bevoorraad vanuit een expeditiestraat aan de achterzijde, die eveneens de toegangsstraat voor de woonbebouwing vormt. Deze bestaat uit blokken van resp. drie, dertien en negen lagen, die een gemeenschappelijk groengebied omsluiten. Het ontwerp stond onder supervisie van H.A. Maaskant, die zelf de losstaande Cityflat ontwierp. De unieke stedenbouwkundige opzet van voetgangersgebied, expeditiestraat en hoogbouw aan woonhoven heeft een van de weinige geslaagde vormen van stedelijk wonen opgeleverd, en blijkt ook kantoorkolossen uit de jaren zeventig moeiteloos te incorporeren.