KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
ECO-WIJK LANXMEER
J. EBLE I.S.M. DIVERSE ARCHITECTEN, 1997-2005, Anna Blamanweg e.o., Culemborg
Eco-wijk Lanxmeer / Ecological District Lanxmeer ( J. Eble i.s.m. diverse architecten )
© 2009 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Joachim Eble

GEBOUWTYPE:
Stedenbouwkundige plannen

De ecologische woonwijk Lanxmeer is een initiatief van de stichting EVA, Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies. De beschikbare locatie in Culemborg is deels bebouwd met 200 woningen en verder met bedrijven, groen en een waterwinning. Van begin af aan is er samengewerkt met de toekomstige bewoners, die een grote mate van zelfbeheer voeren over de openbare ruimte. De woningen zijn veelal rond collectieve binnenhoven georganiseerd. Zonnecollectoren en serres zijn de zichtbare kenmerken van de duurzame architectuur; regenwater voor toiletspoeling, zuivering van afvalwater en gebruik van fecaliënwater voor een biogasinstallatie zijn andere aspecten van een bewuste omgang met milieuaspecten. Woon/werkwoningen, groentetuinen, fietsroutes en een gunstige ligging ten opzichte van station en stadscentrum zijn de pijlers van duurzame stedenbouw.