KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
QUARANTAINE-TERREIN
J.G. SNUIF (GEMEENTEWERKEN), 1930-1934, Quarantaineweg 1, Rotterdam
Quarantaine-terrein / QI Grounds ( J.G. Snuif (Gemeentewerken) )
© 2007 Rook & Nagelkerke
Deze in 1934 geopende instelling voor het in afzondering huisvesten van schepelingen en landverhuizers met besmettelijke ziekten, verplicht voor havensteden, is sinds begin 1980 in gebruik als atelierruimte voor kunstenaars. Het complex bestaat uit een reinigingsgebouw, keukengebouw, zusterhuis, lijkenhuis, beambtenbarak, isoleerbarak, kapiteinsbarak, contactenbarak en portiersloge. De gebouwen zijn van baksteen en hebben zadeldaken. Het terrein is ingedeeld met grasvelden en ligusterhagen. Besmette reizigers kwamen er niet, wel werden er vluchtelingen uit Duitsland, Duitse militairen, tuberculosepatiënten, gerepatrieerde militairen uit Nederlands-Indië en tussen 1953 en 1981 bejaarde psychiatrische patiënten van Maasoord gehuisvest.