KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
ZIEKENHUIS DIJKZIGT
A. VIERGEVER, B.M. DEN HOLLANDER (GEMEENTEWERKEN), 1952-1960, Dr. Molewaterplein 60, Rotterdam
Ziekenhuis Dijkzigt / Dijkzigt Hospital ( A. Viergever, B.M. den Hollander (Gemeentewerken) )
© 2007 Rook & Nagelkerke
Ter vervanging van het in de oorlogsjaren verwoeste Coolsingelziekenhuis werd Europa's modernste ziekenhuis op het Land van Hoboken gerealiseerd, vanwege de centrale ligging en de goede verbinding met zuid. De naam Dijkzigt is afgeleid van de villa van Anthony van Hoboken. Het gebouw voor 1000 patiënten heeft een dubbele corridor waarbij aan de twee gevels patiëntenkamers liggen en in de middenzone de dienstvertrekken van het verplegend personeel. Loodrecht op het hoofdgebouw liggen twee laagbouwvleugels die de poliklinieken en de revalidatieafdeling en onderwijsruimtes bevatten. Doordat de vleugels enigszins uiteenwijken is op natuurlijke wijze een hoofdentree gecreëerd aan de Wytemaweg. De functionele opzet van het gebouw komt ook tot uiting in de gevels, die bijna Oost-Europees aandoen. Het medisch complex omvat ook de Medische Faculteit en het Sophia Kinderziekenhuis.
Het inmiddels sterk verouderde ziekenhuis Dijkzigt zal op termijn plaatsmaken voor nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC). Tussen 2005 en 2018 wordt een complex van 300.000 vierkante meter gerealiseerd met parkeervoorzieningen voor 3000 auto's, bereikbaar vanaf de Westzeedijk. De hoofdentree komt te liggen bij het metrostation. De hoofdopzet is een ontwerp van EGM Architecten, de verschillende onderdelen zijn door verschillende architecten uitgewerkt.